Tóm tắt tiểu sử của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Sáng 2/3, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: TTXVN) 1. Họ tên: VÕ VĂN THƯỞNG 2. Ngày sinh: 13/12/1970 3. Quê quán: xã… Continue reading Tóm tắt tiểu sử của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Published
Categorized as Tin Tức